For teens

10เคล็ดลับช่วย ”หลับ” ดี

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ ข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า 45 % ของประชากรโลก เคยมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนอน โดยที่ 35 % จะเป็นอาการนอนไม่หลับ

ผู้มีปัญหานอนไม่หลับ จะมีปัญหาขาดงานหรือทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงในสัดส่วน ที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาถึง 3 เท่า และการนอนไม่เพียงพอยังทำให้ การเรียนรู้ ความจำ และสมาธิในการทำงานต่างๆ ลดลง

นอกจากนี้ หากนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันนานจะทำให้การทำงานของระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรคอ้วน รวมถึงมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการนอนหลับที่เพียงพอมีคุณภาพ แนะนำ 10 เคล็ดลับช่วยให้นอนหลับได้ดี

 

1.เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน

2. ถ้านอนกลางวันประจำ ไม่ควรงีบเกิน 45 นาที

3.หลีกเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป 4 ชั่วโมงก่อนนอนและงดสูบบุหรี่

4.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีน น้ำอัดลม ช็อกโกแลต 6 ชั่วโมงก่อนนอน

5.เลี่ยงอาหารมื้อหนัก อาหารเผ็ด หรืออาหารหวาน 4 ชั่วโมงก่อนนอน

6.ออกกาลังกายสม่ำเสมอ แต่ห้ามก่อนนอน

7.ใช้เครื่องนอนที่ทำให้หลับสบาย

8.ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทสะดวก

9.เลี่ยงเสียงรบกวน-แสง

10.ใช้ห้องนอนเพื่อนอนและกิจกรรมทางเพศเท่านั้น


ขอขอบคุณข้อมูล : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ