Forteens

เก่งเลขสำคัญไฉน??ผลการศึกษาของสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการคลัง (ไอเอฟเอช) ที่ออกทุนสนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษ พบว่า ผู้ที่เก่งเลขตั้งแต่เด็ก จะโตมามีรายได้มากกว่าเด็กอื่นๆ ในช่วงเวลาที่พวกเขามีอายุราว 30 ปี

เรื่องผลการเรียนที่โรงเรียนและทักษะการอ่านนั้น เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วในวงกว้างว่ามีความเชื่อมโยงกับการมีรายรับที่สูงกว่า ทว่า นักวิจัยพบด้วยว่า มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์ในวัยเด็กกับรายได้ในอนาคต โดยเด็กที่เก่งเลขเมื่ออายุ 10 ขวบ จะโตมามีรายได้มากกว่า "เด็กอื่นๆ ที่เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้" ถึง 7 เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุได้ 30 ปี

แคลร์ ครอว์ฟอร์ด 1 ในผู้เขียนรายงานการวิจัย บอกว่า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาระหว่างช่วงเวลาในโรงเรียนประถมฯ ยังส่งผลถึงรายได้ในอีก 20-30 ปีต่อมา นอกจากนี้ ยังดูเหมือนว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญมากกว่าทักษะด้านการอ่าน และยังมีความสำคัญเหนือคุณสมบัติอื่นๆ ที่บุคคลนั้นได้รับในเวลาต่อมาด้วย นี่เป็นการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนและอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์ตั้งแต่เนิ่นๆ

ทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลของผู้ที่เข้าร่วมในโครงการติดตามศึกษาพฤติกรรมพลเมืองอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลของคนที่เกิดในเดือนเมษายนปี 2513 เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างคะแนนในวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบเฉพาะของโครงการที่กลุ่มตัวอย่างทดสอบเมื่ออายุได้ 10 ขวบ และรายได้ที่ได้รับเมื่ออายุ 30, 34 และ 38 ปี

นักวิจัยพบว่า เมื่อนำปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จด้านการศึกษาและรายรับ รวมทั้งปัจจัยเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวอื่นๆ ที่บุคคลผู้นั้นมี มาคิดคำนวณด้วยพบว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างทักษะทางคณิตศาสตร์และรายได้

ทีมนักวิจัยยืนยันผลที่เหมือนการศึกษาก่อนหน้านี้ว่า ทักษะการอ่านที่ดีตั้งแต่อายุ 10 ขวบเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในระดับที่น้อยกว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ เด็กที่ได้คะแนนด้านการอ่านสูงเมื่ออายุ 10 ปี เติบโตมามีรายได้ต่อปีมากกว่าเด็กอื่นๆ ที่มีทักษะด้านนี้ระดับปานกลาง 2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เด็กเก่งเลข จะโตมามีรายได้มากกว่าเด็กอื่นๆ 7 เปอร์เซ็นต์

นักวิจัยไม่รู้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะนายจ้างให้คุณค่าความสำคัญกับทักษะทางคณิตศาสตร์มากและพร้อมที่จะให้ค่าจ้างคนเหล่านี้สูงกว่า

รัฐบาลอังกฤษได้ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมฯใหม่ โดยระบุว่านับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป นักเรียนจะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปจนถึงอายุ 18 ปีหากไม่สามารถสอบเลขในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (จีซีเอสอี) ผ่านโดยได้เกรดซีเป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้โรงเรียนประถมฯ จะเน้นให้มีการเรียนหัวข้อ อาทิ การคำนวณเศษส่วน ปริมาตรและพื้นที่เร็วขึ้น โดยนางเอลิซาเบธ ทรัสส์ รัฐมนตรีศึกษา บอกว่า ผลการวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า เหตุใดการเชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระดับประถมฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

คอลัมน์ รู้แล้วบอกต่อ