For teens

สุราเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคร้ายที่สามารถคร่าชีวิตคนเรา แต่สิ่งที่รู้อยู่เต็มอก เห็นอยู่เต็มตานี้ กลับไม่ได้รับการเน้นย้ำเท่าที่ควร ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญชี้สุราเมรัยนี่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตคน 4%

ผลศึกษาของคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศูนย์แพทยศาสตร์บอสตันในสหรัฐพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้คนในสหรัฐเป็นมะเร็งตายเฉลี่ย 20,000 รายทุกปี หรือประมาณ 3.5% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โรคมะเร็งที่พบว่าเกี่ยวโยงกับการดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ มะเร็งเต้านม ที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตถึงปีละประมาณ 6,000 รายในสหรัฐ หรือ 15% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เสียชีวิต

ส่วนผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์จนถูกโรคมะเร็งคร่าชีวิตนั้น มักพบว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก, ลำคอและหลอดอาหาร

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขอเมริกันยังชี้ว่า แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ด้วย นอกเหนือจากมะเร็งตับ, ปาก, ลำคอและหลอดอาหารที่รับรู้กันโดยทั่วไป และนอกจากที่ถูกกล่าวถึงข้างต้นแล้ว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วย