Forteens

พ่อแม่มองเรื่องเพศเป็นปกติหรือเปล่า

ที่มา : friend conner

พ่อแม่มองเรื่องเพศเป็นเรื่องบาป เรื่องที่ต้องปกปิด เป็นเรื่องที่น่าอับอายหรือไม่ ถ้าใช่ก็อาจจะ ทำให้ลูก ๆ ของท่านที่กำลังเป็นเด็กรุ่นสาวรุ่นหนุ่ม เกิดความเข้าใจผิด ตามไปด้วย

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ ทางเพศตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากปกปิดหรือ มองเป็นเรื่องผิดบาป ก็อาจจะทำให้เกิดอาการเก็บกด และในที่สุด อาจไปแสดงออก ในทางที่ไม่สร้างสรรค์หรือก่อปัญหาให้กับตัวเอง และสังคม ฉะนั้น ถ้าต้องการให้ลูก มีทัศนคติ ทางเพศถูกต้อง พ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องก่อน

คุณค่าเรื่องเพศที่พ่อแม่เข้าใจ

พ่อแม่เข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องบนเตียง , เรื่องของการร่วมเพศ , หรือเรื่องมีเซ็กเท่านั้น หรือเปล่า ?

พ่อแม่ มีหน้าที่ต้องช่วยให้ลูกเข้าใจว่า คุณค่าในเรื่องเพศนั้น ไม่ใช่อยู่แต่ในเรื่อง บนเตียง หากแต่ที่สำคัญคือ การมีความรู้ความเข้าใจใน ทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อเพศ ของตน และโดยเฉพาะต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม

ในสังคมไทย พ่อแม่

ควรเน้นให้ลูกชายเคารพในศักดิ์ศรีของเพศหญิงไม่เอารัดเอาเปรียบ เหยียบย้ำหรือ ทำร้ายทารุณ

ควรเน้นสอนให้ลูกสาวเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของตน ความเป็นตัวของตัวเอง

อย่างเหมาะสม ฯลฯ

เริ่มสื่อสารกับลูกอย่างไรดี

พ่อแม่สามารถปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องกับลูกได้ ตลอดช่วงวัยของลูกตั้งแต่ลูกเล็ก ๆ ก็ทำได้ด้วยการสร้างทัศนคติ ที่ดีต่อเพศตรงข้าม ให้ลูกเรียนรู้ ลูกชาย - ลูกสาวได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาค ไม่เลือกรักลูกชาย หรือคิดว่าลูกชายเท่า นั้นที่จะเป็นผู้สืบสายสกุลในบ้าน ลูกทั้งชาย และหญิงได้รับภาระหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม ของวัย และความถนัดไม่ ใช่กีดกัน หรือแบ่งตามเพศ ลูกชายก็ปัดกวาดถูบ้านได้ ทำกับข้าวได้ ลูกสาวก็ล้างรถ หรือซ่อมแซมงานบ้านได้

เมื่อเติบโตขึ้นจะต้องพูดคุยสื่อสารให้ลูกเข้าใจชัดเจนขึ้น ถึงการตระหนักในคุณค่า และศักดิ์ศรีของตนเอง และเพศตรง ข้ามชี้ให้เห็นการ ปฏิบัติที่แสดงออกถึงความเคารพต่อกัน และไม่เอาเปรียบกัน ฯลฯ

ทำอย่างไรให้ลูกกล้ามาปรึกษา

การเปิดเผยกับลูกมาตั้งแต่ต้น การเลี้ยงลูกด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมให้เวลา และ สร้างความเป็นเพื่อนที่เข้าอก เข้าใจกันการสื่อสารกันอย่างมีเหตุผลล้วนเป็นรากฐานที่ทำให้ลูกยินดีมาปรึกษาหารือ กับพ่อแม่ในเรื่องเพศเมื่อถึงวัยอันควร ในช่วงเข้าวัยรุ่น พ่อแม่อาจจะเริ่มชวนลูกคุยในเรื่องทำนองนี้ เช่น เพื่อนของลูกมีแฟนหรือยังแล้วค่อย ๆมาคุยถึง เรื่องของลูก แล้วบอกลูกว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มีเรื่องอยากปรึกษาก็สามารถเปิดใจ กับพ่อแม่ได้ทุกเมื่อ

ติดตามลูกอย่างวางใจ

ในช่วงวัยเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นธรรมดาที่หนุ่มน้อยสาวน้อยจะต้องมีความสนใจ ในเรื่องเพศตรงข้าม เริ่มมีพฤติกรรม แปลก ๆ ไปบ้าง เช่น สนใจเนื้อตัว การแต่งตัว ความสวยงามมากขึ้น มีโทรศัพท์มาที่บ้านบ่อยขึ้น และปิดๆ บัง ๆ มากขึ้น ฯลฯ

ถ้าพ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในแง่นี้ ก็ไม่ควรปิดกั้นจนเกินไป พ่อแม่ควรแนะนำทางการปฏิบัติตัว ที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ลูกเข้าไปเรียนรู้การสร้าง ความสัมพันธ์กับเพื่อนตรงข้ามไม่ควรปิดกั้นอย่างขาดเหตุผล พ่อแม่ควรเข้าใจ และมองให้เป็นเรื่องธรรมดา และเป็นธรรมชาติ เป็นการคบหา เพื่อหาความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกัน และกันระหว่างเพศ โดยพ่อแม่คอยสังเกตอยู่ห่าง ๆ เสนอคำแนะนำเมื่อจำเป็นจะช่วยให้ลูกมีชีวิตอย ู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน และ อย่ากังวลจนเกินไปว่าการคบเพื่อนต่างเพศ จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางเพศ เสมอไป มันอยู่ที่ความเอาใจใส่ และ การแนะนำอย่างเหมาะสม ของพ่อแม่นั่นเอง

ควรห้ามลูกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

เป็นธรรมดาที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องเป็นห่วง กลัวว่าลูกจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตรงนี้ พ่อแม่คลี่คลายได้ด้วยการ ชี้ให้ลูกเข้าใจได้ว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันสมควร หรือไม่ได้ไตร่ตรองนั้น จะก่อปัญหาอะไรในชีวิตของลูกได้บ้าง เช่น การผูกมัด โดยต่างฝ่ายต่างไม่พร้อม หรือต่างไม่ได้ไตร่ตรองกันอย่างดีพอ การตั้งครรภ์ การเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ในช่วงวัยที่ควรเรียน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ

การพูดคุยด้วยความเป็นเหตุเป็นผล การยกตัวอย่างให้ลูกเข้าใจจะช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกัน มีความยับยั้งชั่งใจได้ ในเวลาที่จำเป็น