Forteens

เตือนพ่อแม่งดตำหนิลูก สอบเข้ามหา'ลัยไม่ได้ ทำเด็กเครียด เสี่ยงซึมเศร้า ทำร้ายตนเอง

กรมสุขภาพจิต ห่วงวัยรุ่นเครียดสอบเข้ามหา'ลัยไม่ได้ อาจเกิดปัญหาซึมเศร้า แนะพ่อแม่ปฏิบัติ 4 เรื่อง ช่วยให้กำลังใจลูก งดตำหนิ มองทางเลือกเผื่อ หากไม่สบายใจสามารถโทรปรึกษา

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้รับรายงานสถิติจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าเข้ารักษาจำนวน 312 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 2 เท่าตัว โดยพบร่วมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคภาวะบกพร่องทางการเรียน โรคสมาธิสั้น และโรคออทิสติก และมีวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง มีความคิดทำร้ายตัวเอง 14 คน สิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับวัยรุ่น คือ ภาวะการปรับตัวผิดปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะกดดันบางอย่าง ทำให้เกิดความเครียดจนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

“เรื่องที่น่าห่วงขณะนี้ เป็นช่วงของการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของวัยรุ่น หากผลการสอบออกมา และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ ก็จะมีความชื่นชมยินดี แต่ในส่วนของผู้ที่สอบเข้าเรียนไม่ได้ตามที่ตนเองต้องการ หรือไม่สามารถเรียนได้ดีตามเป้าหมายที่พ่อแม่คาดหวังไว้ ก็ทำให้เกิดความผิดหวัง ความเครียด และอาจเป็นต้นตอนำไปสู่ปัญหาซึมเศร้าได้ จึงต้องช่วยกันดูแลอย่างเหมาะสม” น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าว

 

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ความเสียใจ ความผิดหวังของวัยรุ่นครั้งนี้ผ่านไปได้ จึงขอให้ครอบครัวพ่อแม่ปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้ 1. คนในครอบครัวต้องตั้งสติ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นต้องการความเข้าใจ ต้องการกำลังใจ คนในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลจิตใจ รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่ตำหนิกัน เพื่อลดการซ้ำเติมความเสียใจความผิดหวังให้ลูก 2. ช่วยกันปรับทัศนคติของลูก ให้มองว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคตไม่ได้ขึ้นกับการสอบหรือขึ้นกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายอย่าง เช่น การมุ่งมั่นตั้งใจ การปรับตัว ซึ่งถ้าปรับตัวแก้ไขกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ จะเกิดความเข้มแข็งและก้าวเดินไปสู่อนาคตต่อไป 3. ให้ลองเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเอง ในการเลือกเรียนต่อหลายทาง เช่น เรียนสายอาชีวะ เรียนในมหาวิทยาลัยเปิดอื่นๆ และ 4. หากรู้สึกเสียใจ หรือมีอาการซึมเศร้า มีความคิดอยากทำร้ายตนเอง ให้โทรรับบริการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันฯ ได้พัฒนาแนวทางดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีปัญหาซึมเศร้า โดยร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย เป็นคู่มือให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ดูแลรักษาด้วยยา สังคม และจิตใจ ได้อย่างมีมาตรฐาน และในเดือนเมษายน 2561 นี้ สถาบันฯ จะจัดกลุ่มบำบัดวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเน้นการปรับเปลี่ยนที่ความคิดเป็นหลัก เพื่อให้วัยรุ่นรู้จักการคิดในแง่บวก มองโลกในแง่ดี ให้คุณค่าตัวเอง เพื่อลด ละเลิกความเศร้าได้ด้วยตนเอง ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยจะทำการตรวจคัดกรองก่อน ทั้งนี้ วัยรุ่นทั่วไปสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยกิจกรรมที่ชื่นชอบได้หลากหลายวิธี เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ เป็นต้น เพื่อให้สมองผ่อนคลาย จิตใจจะสดชื่นแจ่มใสขึ้น


ขอขอบคุณ  ผู้จัดการ ออนไลน์