Forteens

จิตแพทย์แนะพ่อแม่หาความรู้เลี้ยงลูก ยุคใหม่ต้องใช้ 3 มี (ใจ วิธี เวลา)

ด้วยโจทย์ของการเลี้ยงลูกยุคใหม่ที่ยากขึ้นกว่าในอดีตมาก เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม เวลาและสถานการณ์แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสภาวะการแข่งขันในการอยู่รอดก็ยากขึ้น

เพราะคนเรามีความต้องการสูงไม่สิ้นสุด ดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเดิมๆ จึงอาจไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ลูกกลายเป็นคนแข็งแกร่งทั้งร่างกาย และจิตใจ

นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ ให้ความเห็นถึงการเลี้ยงลูกว่า งานเลี้ยงลูกเป็นงานสำคัญมาก เป็นภาระสำคัญที่สุดของแต่ละคน เพราะการสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณภาพสู่สังคมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คนที่เป็นพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าโจทย์ ของการเลี้ยงลูกนั้นยากกว่าในอดีตมาก ซึ่งจะต้องใช้ทั้งความรู้ ความใกล้ชิด การเอาใจใส่ต่อการเลี้ยงลูก รวมถึงควรจะมีเวลาให้ลูกมากเพียงพอด้วย

 

"คนเราแปลกตรงที่ว่าเวลาเลี้ยงนก เลี้ยงปลา เลี้ยงสุนัข หรือเลี้ยงกล้วยไม้ จะต้องอ่านคู่มือว่าต้องให้อาหารยังไง ให้แสงกี่เวลา แต่การเลี้ยงลูกพ่อแม่ไม่เคยอ่านคู่มือเลย เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว เลยไม่ต้องอ่าน ตรงนี้สำคัญมาก อีกด้านที่มักส่งเสริมกันในทุกวันนี้ก็คือ เรื่องของไอคิว แต่เรื่องการใช้เหตุผล ทักษะทางด้านอารมณ์นั้นไม่ค่อยได้พัฒนา ถือเป็นสิ่งที่วัดยาก เพราะไอคิวสามารถทดสอบก็รู้ทันทีว่าได้กี่คะแนน แต่เรื่องอารมณ์นั้น จะใช้สถานการณ์ในการสอน แนะนำและใช้เวลา ไม่ได้สอนด้วยการพูด แต่ทั้งนี้ถ้าคนเราขาดทางด้านทักษะอารมณ์ ก็จะสร้างปัญหาทั้งตนเองและผู้อื่น เพราะไม่สามารถอดทน รอคอย ได้ มักใช้อารมณ์ และความรุนแรง ทำให้เด็กรอคอยไม่เป็น ต้องการอะไรต้องได้เดี๋ยวนั้น ทำให้มีสถิติเด็กติดเกม ติดเหล้า ยาเสพติด ทำร้ายตัวเอง และก่ออาชญากรรมมากขึ้น" กรรมการผู้จัดการกล่าว

 

นพ.ไกรสิทธิ์ระบุว่า ในธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีความแตกต่างกัน การเลี้ยงลูกให้ได้ผลที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย "ใจ วิธี และเวลา" กล่าวคือ 1.มีใจ คือจะต้องมีความตั้งใจและปรารถนาดีในการเลี้ยงลูกเสียก่อน เพราะบางคนไม่มีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาด้านต่างๆ ของลูกมากเท่าไหร่ ทำให้การเลี้ยงลูกให้เป็นไปในทิศทาง ที่ต้องการนั้นไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่ 2.การมีวิธีนั้นหมายถึง การที่พ่อแม่มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ ของเด็กแต่ละช่วงว่าเป็นอย่างไร เพราะธรรมชาติ ของเด็กแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน อาจชอบ เล่น ไม่เหมือนกัน เมื่อพ่อแม่รู้ถึงจุดนี้แล้วก็อาจจะทำให้การเลี้ยงลูกง่ายขึ้น นอกจากนั้นในธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีลักษณะ หรือความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่ ในกรณีนี้พ่อแม่ควรจะปฏิบัติต่อลูกด้วยวิธีการใหม่โดยไม่ใช้วิธีแบบเด็กๆ วัยนี้ควรที่จะให้เกียรติซึ่งกัน และกัน พูดคุยกัน ให้สัญญา หรืออะไรก็ได้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูก พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เขามีความมั่นใจ และทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าอีกด้วย 3.มีเวลา คือ พ่อแม่ควรจะหาเวลาพูดคุยกับลูกให้มาก จะได้ทราบถึงความต้องการของลูกว่าต้อง

 

ขอขอบคุณ  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์