Forteens

ถึงมัธยมก็ยังไม่สายไป

เคยได้ยินไหมคะ "6 ปีทองของชีวิตลูก"

เชื่อว่า ถ้าเป็นแฟน รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป อย่างเหนียวแน่นละ ก็ ต้องได้อ่านได้รับรู้เรื่องราว ของการพัฒนาสมองลูกมาบ้างอย่างแน่นอน
วิทยาการสมัยใหม่พูดกันมากเรื่องการทำงานของสมอง 'ขุมพลังแห่งความฉลาด' ว่า สมองของคนเราพัฒนาอย่างมากที่สุดในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต จึงเรียกช่วงวัย 6 ปีแรกของชีวิตลูกนับแต่แรกเกิดว่า... 6 ปีทองของชีวิต
ว้าย !!..แล้วยังงี้ไม่สายไปแล้วรึเนี่ย?!
คุณแม่อาจจะอุทานด้วยความเสียดาย ความหวังที่จะพัฒนาเกรดในสมุดพกของลูกดับวูบ
...มีข่าวดีมาบอกค่ะ
ข่าวล่าจากวงการวิทยาศาสตร์รายงานผ่านทางนิวสวีคว่า สถาบัน National Institute of Mental Health ค้นพบว่า สมองมีระยะการพัฒนาเติบโตอีกครั้งในช่วงอายุ 10-12 ปี โดยฮอร์โมนตัวเดียวกับที่ทำให้ 'วัยรุ่นต้องวุ่นวาย' เป็นตัวกระตุ้น ฮอร์โมนที่ทำให้เด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นมีอารมณ์ป่วนปั่น นี่ละช่วยให้สมองมีการขยายเส้นใยประสาทอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง
ข่าวดีอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบฉวยโอกาสแล้วละค่ะ เพราะหมายความว่า เราสามารถพัฒนาสมองลูกได้อีกรอบ
และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสมองอื่นๆ อีก อย่างนี้ค่ะ...

* ขนาดของสมองจะเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ 5 ขวบ แต่เส้นใยสมองยังเจริญเติบโตต่อไปได้ เซลล์ประสาทเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้สึกนึกคิด และสติสัมปชัญญะ ยังพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ แม้ในคนอายุ 20 กว่าปีแล้วก็ตาม

* สมองจะสร้างเซลล์และเชื่อมต่อใยประสาทใหม่ๆ ต่อเมื่อมีคนเรามีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ถ้าลูกวัยนี้ยังมีประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาสมองลูกได้อีกมาก

* สมองส่วนหน้า(frontal lobe) ที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวเอง การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ การวางแผน จัดการ เริ่มพัฒนาที่อายุ 10 ปีในเด็กผู้หญิง และ 12 ปีในเด็กผู้ชาย

* ในวัยนี้ สมองจะทำงานได้เต็มที่ ต่อเมื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสภาพอารมณ์จิตใจที่ดี สภาพอารมณ์ และจิตใจจะมีผลอย่างมากต่อการพัฒนา ทักษะความสามารถ เด็กที่มีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก สมองจะทำงานได้ดี ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี

* ความฉลาดมีมากมายหลายประเภท ซึ่งสำคัญกว่า IQ นอกจากจะมี 8 ด้าน อย่างที่โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ จำแนกไว้ใน Multiple Intelligences แล้ว ยังแยกย่อยไปได้อีกมาก อาทิเช่นความสามารถทางภาษา แตกเป็น เก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งพูด หรือความสามารถทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะ ก็อาจจะเก่งไปทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทนายความก็ได้ ในช่วงวัยนี้เป็นเวลาเหมาะที่สมอง จะได้แสดงศักยภาพด้านที่เด็กถนัด ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้สมองด้านนั้นทำงานเต็มศักยภาพ

* ความสามารถแต่ละอย่างควบคุมโดยสมองส่วนต่างๆ กัน อาทิ parietal lobe ควบคุมการเห็น การได้ยิน การพูด interconnecting circuit , temporal lobe ควบคุมทางด้านภาษา และอารมณ์ hippocampus สร้างความทรงจำ amigdala ควบคุมความกลัว androgen ฮอร์โมนเพศชายควบคุมความโกรธ หากสมองส่วนใดไม่ได้รับการกระตุ้น พัฒนาการของสมองส่วนนั้นก็จะชะงักงัน

* การที่เด็กจะเติบโตจน maturity หรือโตเป็นผู้ใหญ่ได้นั้น ไม่เหมือนกับเอาโปรแกรมใหม่ๆ มาใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการ

 

ขอขอบคุณ  นิตยสารรักลูก