Forteens

"รัก"ในบ้าน สร้างสุขครอบครัว

"เวลาของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ทำไมถึงมีโครงการวัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข ก็เพราะครอบครัวไม่สุข จึงมีโครงการนี้

อาจมีบางส่วนบางเสี้ยวของครอบครัวมีสุขมีทุกข์บ้าง จะมีสุขแบบอุดมคติตลอดไปเป็นไปไม่ได้ แต่การถ่วงดุลและความสมดุลต่างหาก เราจะทำอย่างไรที่จะเรียนรู้ความทุกข์ให้เกิดความสุขได้"

คำกล่าวของ ศ.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในงานแถลงข่าวโครงการ "วัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายสร้างสรรค์วัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข สคส. มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก ที่สนามหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

-8 สิ่งพึงประสงค์

สร้างรักในครอบครัว

 

พล.ร.อ.สุริยะ สุขกิจ ผู้ช่วยรมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงลักษณะที่พึงประสงค์ในครอบครัวไทย คือ 1.สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว 2.ทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 3.พ่อแม่มีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างที่ดี 4.ถ่ายทอดการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อสมาชิกในครอบครัว 5.ส่งเสริมให้ครอบครัวมีการศึกษาและให้สมาชิกในครอบครัวใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้เหตุผล 6.ครอบครัวดูแลกัน สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสมาชิกอื่น จัดสถานที่สะอาดสะอ้าน ที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย

7.บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน ร่วมทำนุบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมในวันหยุด 8.ปฏิบัติตามครรลองประชาธิปไตย พ่อแม่สอนลูกหลานให้รู้จักเคารพกฎหมาย รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองดี

 

เชื่อมั่นและปฏิบัติตนส่งเสริมการมีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการวัฒนธรรมครอบครัวสร้างสุข ส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีลักษณะพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการนี้ โดยหวังว่าจะส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างสุขเกิดขึ้นในสังคมเร็ววัน

-ปัดฝุ่นพิพิธภัณฑ์

 

สื่อสัมพันธ์ในบ้าน

ด้านนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนในครอบครัวถ้าจะมีความสุขร่วมกันก็ที่ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม สถานบันเทิง เป็นความสุขราคาแพง เป็นสิ่งที่งอกขึ้นมาใหม่ในสังคมไทย แต่สถานที่เก่าๆ อย่างพิพิธภัณฑ์ วัดวาอาราม มีเพียงเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มาเดินดู ไม่เหมือนในต่างประเทศที่มาดูทั้งครอบครัว

 

เราอยากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ควรใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวในการทำกิจรรมต่างๆ ด้วยกัน โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างสรรค์ที่กระทรวงอยากให้ทำ ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมกำลังแปรรูปในการนำเสนองานที่มีอยู่ให้ร่วมสมัย ให้ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกัน ในอนาคตอันใกล้นี้ในพิพิธภัณฑ์คงจะมีการบูรณาการต่างๆ มาทำร่วมกันเพื่อเป็นมิติใหม่

"ผมเชื่อมั่นว่าการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจะมีผลมาก คือผ่านครอบครัวและชุมชน ในฐานะนักสิทธิเด็กได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม หรือเลี้ยงดูอย่างถูกละเลย พบว่าเป็นเพราะคนในครอบครัวไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น คนเมืองจะไม่ค่อยพูดคุยกันแม้จะอยู่บ้านเดียวกัน โทรศัพท์คุยกับคนที่อยู่ไกล เข้าแช็ตรูม คุยบีบี หรือเล่นคอมพิวเตอร์ เล่นเกม อยู่ใต้หลังคาเดียวกัน แต่ไม่มีสื่อสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน

จุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวจะทำให้เกิดการเข้าอกเข้าใจกัน และจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช้ความรุนแรง ครอบครัวไทยจะมีความผาสุก"

-แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

หล่อหลอมความดีงาม

 

นางปิยะนุช นาคคง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร กล่าวว่า ข้อมูลครอบครัวไทยหย่าร้าง 1.2 แสนคู่ แยกกันอยู่ 5 แสนคู่ และสถานสงเคราะห์คนชราสร้างมากขึ้นถึง 16 แห่ง นอกจากนี้ยังไม่มีคุกไหนที่ว่างเลย รวมถึงมีศพเด็กอีกมากมายมหาศาล นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลต้องหันมามองและตระหนัก โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

"ถามว่าพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยช่วยได้ไหม สถานที่เหล่านี้เป็นที่หล่อหลอมความดีงาม ทำให้คนตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมศาสนา ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อนำหน้าด้วยคำว่าพิพิธภัณฑ์ 1,135 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะ ห้องสมุด และพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆ ในแต่ละจังหวัดอีกมาก

ที่น่าสนใจคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา ทั้งศูนย์วัฒนธรรมและหอวัฒธรรมที่เปิดโดยสำนักงานวัฒนธรรมแต่ละแห่งที่ไปแขวนตามวัดวาอาราม รวมถึงชุมชนช่างต่างๆ มีเยอะแยะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกมากกลับไม่เป็นที่รู้จัก

-เรียนรู้พร้อมลูก

สร้างสุขร่วมกัน

"อยากให้ทุกครอบครัวมองที่ตัวเองก่อน เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้บ้านแล้วค่อยๆ ขยับมองไปในระดับจังหวัด บางคนไม่เคยเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในบ้านเลย แต่ไปที่อื่น ไปพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วมาว่าพิพิธภัณฑ์ไทยน่าเบื่อ ห้ามจับ ห้ามถ่ายรูป ดำๆ มืดๆ เจ้าหน้าที่ดุ ไม่มีเทคโนโลยี

อยากให้หันมามองประเทศไทย มีพิพิธภัณฑ์ไทยที่ผ่านกระบวนการที่สนุกสนาน อยากให้ลองเปิดประตูไปดูพิพิธภัณฑ์เด็ก มิวเซียมสยาม รวมถึงพิพิธภัณฑ์เล็กๆ อย่างของจิ๋ว ที่เอาออกมาตระเวนให้คนไทยได้ดู ยังมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ ที่คอยการเยี่ยมเยือนอีกเป็นพันๆ แห่งในบ้านเรา

แหล่งเรียนรู้ทุกแห่งมีความพร้อม อยู่ที่ครอบครัวจะมีกระบวนการเรียนรู้แค่ไหน ถ้าพ่อแม่ไปเรียนรู้พร้อมกับลูกๆ ครอบครัวจะมีความสุข ขอเพียงหาโอกาสอยู่ด้วยกันและเรียนรู้ร่วมกันเท่านั้น

 

ขอขอบคุณ  หนังสือพิมพ์ข่าวสด