Forteens

เลี้ยงลูก..สไตล์พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว

คำว่า ครอบครัว เรามักนึกถึงภาพ พ่อ แม่ ลูก อยู่พร้อมหน้า แต่ปัจจุบันคำนี้มีความหลากหลายมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับครอบครัวพ่อแม่เลี้ยง

เดี่ยว ( Single-Parent Families) ที่ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเมื่อต้องรับผิดชอบทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียว ซึ่ง ดร.ลูอิส วี.ไนติ้งเกล นักจิตวิทยาคลินิกแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้คำแนะนำ ' เลี้ยงลูก...ผ่านวิกฤติการหย่าร้างของพ่อแม่ ' ไว้ดังนี้

ซื่อสัตย์กับลูก อย่าพยายามหลอกลูก เพราะความจริงแล้วเด็กๆ นั้นรับรู้ได้ดี เขารู้ว่าพ่อแม่ปิดบังความจริงเขาอยู่ แม้ว่าคุณจะทำไปเพราะรักษาความรู้สึกของพวกเขาก็ตาม เด็กๆ ต้องการเพียงคำบอกเล่าง่ายๆ ที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจ โดยไม่ต้องตำหนิหรือต่อว่าอีกฝ่าย

บอกลูกว่าไม่ใช่ความผิดของเขา เด็กๆ อาจคิดว่าการที่พ่อแม่ต้องหย่าร้างนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้อรับผิดชอบ พ่อหรือแม่จะต้องให้ความมั่นใจลูกบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการหย่าร้าง ให้บอกลูกอย่างนุ่มนวลว่าการที่พ่อแม่ต้องหย่าร้างกันนั้นมาจากการตัดสินใจของพ่อแม่เอง ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทำของลูก

ตั้งใจฟังลูก เด็กๆ มักมีคำถามมากมาย มีความรู้สึกหลากหลายเกิดขึ้น รวมถึงความรู้สึกไม่แน่ใจ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหย่าร้างของพ่อแม่ พ่อแม่หลายคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะฟังเหตุผลลูกโดยไม่ขัดจังหวะ เด็กๆ ต้องการให้พ่อแม่ตั้งใจและรับฟังความรู้สึกในใจของพวกเขาอย่างจริงจัง

ให้ลูกแสดงความรู้สึกออกมา ให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการหย่าร้าง พ่อแม่ก็รับได้ และต้องการให้ลูกบอกความรู้สึกออกมา เด็กหลายคนซ่อนหรือเก็บกดความรู้สึกเสียใจ ความเศร้าโศก ความโกรธ ความสับสนต่างๆ ไว้ภายใน เพราะกลัวว่าถ้าหากแสดงออกมาจะทำให้พ่อแม่เสียใจหรือโกรธ ดังนั้น เด็กๆ จำเป็นต้องรู้ว่าความรู้สึกต่างๆ ของเขาเป็นเรื่องปกติ และพ่อแม่สามารถยอมรับได้

เข้าใจความรู้สึกลูก เด็กส่วนใหญ่ต้องการให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกัน และมักไม่แน่ใจว่าความต้องการนี้พ่อแม่จะรับได้หรือไม่ ซึ่งความต้องการนี้เป็นเรื่องธรรมดาและไม่ใช่ความผิดที่ลูกจะรู้สึกเช่นนั้น พ่อหรือแม่ควรอธิบายให้ลูกรู้ว่าการหย่าร้างนั้นยากที่จะให้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมได้

ให้ความมั่นใจกับลูก ให้ความมั่นใจกับลูกเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหลังการหย่าร้าง เด็กหลายคนวิตกกังวลว่าถ้าพ่อแม่ของเขาหย่าร้างกันแล้วจะทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ฯลฯ เด็กต้องการความมั่นใจว่าพ่อหรือแม่ได้วางแผนรับมือที่จะปกป้องพวกเขาจากสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้แน่นอน

ทำความเข้าใจกับลูก คุณควรถามความคิดเห็นของลูกที่มีต่อการหย่าร้างของพ่อแม่เพื่อนพวกเขา เพราะเป็นวิธีที่จะทำให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของลูก และเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้บอกเหตุผลจำเป็นที่พ่อแม่ต้องหย่าร้าง รวมทั้งบอกถึงสิ่งที่ลูกต้องเผชิญต่อไป

อย่าให้ลูกเลือกว่าต้องอยู่กับใคร อย่าให้ลูกต้องรู้สึกว่าเขาอยู่ระหว่างกลางหรือต้องเลือกเข้าข้างพ่อหรือแม่ อย่าพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของอีกฝ่าย เพราะลูกๆ ย่อมรักทั้งพ่อและแม่ ถ้าพ่อหรือแม่ไม่พอใจเมื่อลูกแสดงความรักต่อคนใดคนหนึ่ง ลูกจะเริ่มปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงจนกลายเป็นเด็กเก็บกด

หาที่ปรึกษา ควรพูดคุยกับเพื่อนที่มีความเข้าใจในปัญหาของคุณ เพราะจะช่วยป้องกันลูกจากการเป็นที่รองรับอารมณ์ของตัวคุณเอง และสามารถช่วยให้อดทนต่ออุปสรรคหรือความผิดหวัง รวมถึงการกระทำต่างๆ ของลูกได้มากขึ้น

หาความรู้เพิ่มเติม หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวการหย่าร้างและผลกระทบที่มีต่อลูก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของทั้งตัวคุณและลูก

 

ขอขอบคุณ  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์