Forteens

เลี้ยงลูกให้รอดปลอดภัยอย่างไรในยุคจริยธรรม... เสื่อม

จริยธรรมเสื่อมเพราะมุ่งสร้างคุณค่าผิดๆ
สังคมบ้านเราทุกวันนี้นับวันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น ระบบทุนนิยม และบริโภคนิยมเป็นที่มาสำคัญที่มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกันเองเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันก็ยังได้ส่งผลทำให้ระบบการสร้างคุณค่าที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปด้วย เราจึงเห็นว่าคนหรือแม้แต่ตัวเราเองมุ่งให้คุณค่า และสนใจกับวัตถุมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัน หากมองไปแล้วจะเห็นว่าการสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมานี้เป็นขั้วที่อยู่ตรงข้ามกับความสัมพันธ์ และคุณค่าแบบเก่า ที่เคยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น ปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับความเร็ว (value of speed) คิดว่าทุกอย่างที่ได้มาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดี เช่น กินข้าวกินอาหารต้องกินกันแบบรวดเร็ว วัฒนธรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดจึงเข้ามาแทนที่ร้านอาหาร เด็กเริ่มเรียนเร็วขึ้น เรียนจบเร็วขึ้น เมื่อถึงวัยทำงานต้องประสบความสำเร็จได้ตำแหน่งดีๆ อย่างรวดเร็ว ฯลฯ ซึ่งด้วยความรวดเร็วไปเสียทุกอย่างนี่ล่ะ ที่ทำให้คนในสังคมกำลังให้ความสำคัญ และไม่สนใจต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน และกัน รวมถึงคาดหวังเฉพาะผลสำเร็จที่รวดเร็วซึ่งให้ผล ที่ทันอกทันใจมากกว่า

3 คำช่วยสร้างคุณธรรมและจริยธรรม


นอกจากนี้การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กนั้นควรทำเป็นประจำ และต่อเนื่อง และหมั่นกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการต่อไปนี้ค่ะ

 

+ ชมเชย
เมื่อลูกดีเขาควรได้รับคำชมเชย เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี และเป็นแรงเสริมให้เด็กทำได้ต่อไป ขณะเดียวกันหากเด็กทำผิดเขาควรได้รับการตักเตือนและควรชี้นำทางออกที่ดีและชัดเจนด้วยค่ะ

 

+ สร้างบรรยากาศ
ให้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และปลูกฝังคุณธรรมเริ่มได้ตั้งแต่ในบ้าน ไม่ทำให้บรรยากาศเคร่งเครียด อาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างสถานการณ์จำลองในบ้าน หรือมอบหมายให้ลูกได้รับหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ข้องเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะสอนจะช่วยให้เด็กซึมซับได้ง่าย และไม่สร้างให้เกิดบรรยากาศเป็นไปเพื่อการจับผิด แต่ควรเป็นไปเพื่อการชี้นำแนวทาง ที่ถูกต้องเพื่อทำให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการทำไม่ดีด้วยค่ะ

 

+ กระตุ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
การให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมต้องทำอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรทำในระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น หากเริ่มทำเฉพาะในช่วงวัยอนุบาลแต่ช่วงประถมเลือนหายแล้วกลับมากระตุ้นอีกครั้งในช่วงวัยรุ่น การขาดหายไปในช่วงระหว่างนั้นก็เปรียบเหมือนกับเปิดไฟที่ถนนเมื่อสว่างเป็นจุดๆ แล้วช่วงมืดอันตรายก็อาจจะเข้ามาได้ง่ายกว่าช่วงที่มีไฟสว่างนะคะ

 

การจะปลูกร่างสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ ต้องทำขึ้นแบบองค์รวมทั้งสังคมเล็กคือครอบครัว และคนในสังคมใหญ่ต้องช่วยเหลือกันทุกคนทุกฝ่าย ไม่ควรที่จะละเลย และผลักภาระหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพราะหากปล่อยหรือละเลยไว้นานคุณธรรม และจริยธรรมก็มีแต่จะเลือนหายและถูกแทนที่ด้วยเรื่องอื่นๆ แล้วเมื่อถึงวันนั้นอาจจะไม่มีใครเลยที่จะตระหนัก และฉุกคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นกลไกที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกที่ควร

เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกัน เริ่มสอนลูกเสียแต่วันนี้.... ดีกว่ารอให้สายเกินไปนะคะ???

 

ขอขอบคุณ นิตยสารรักลูก