Forteens

ลูกวัยรุ่นอยากมีแฟน... พ่อแม่ต้องทำอย่างไรปัญหาโลกแตกของพ่อแม่ เมื่อลูกวัยรุ่น เริ่มอยากมีแฟน
พ่อแม่ควรจะทำตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกอึดอัดและ
อยากเปิดใจคุยกับพ่อแม่

1. ควรห้ามลูกไม่ให้มีแฟนดีไหม

เด็กที่คุณพ่อแม่ห้ามมีแฟนมีกี่เปอร์เซนต์ที่ลูกเชื่อ ผลวิจัยพบว่า
น้อยมาก และกลายเป็นการคบแบบแอบไม่ให้พ่อแม่รู้
แต่โทษของการห้ามมีเยอะมาก สิ่งที่เกิดคือ แอบไปคบกัน
และปิดโอกาสพ่อแม่ในการรับรู้ความเป็นไปของลูก

2. ถ้าพ่อแม่เปิดกว้าง แล้วลูกจะเปิดใจบอกกับพ่อแม่ไหม

พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกเรื่องเพศศึกษา อาจจะเริ่มแนะนำลูก
ในช่วงก่อนวัยรุ่น ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ
ความสนใจเพศตรงข้าม
พ่อแม่เปิดกว้างจะทำให้ลูกกล้าพูดคุย และพ่อแม่จะได้สอน
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เหมาะสม

3. ถ้าครอบครัวปิดกั้น ลูกจะมีภาวะอย่างไร

การมีแฟนและต้องหลบๆซ่อนๆ มันนำอันตรายมาสู่เด็ก
โดยไม่ได้อยู่ในสายตาพ่อแม่ และเมื่อพ่อแม่เริ่มรู้สึกว่าลูกแอบมีแฟน
จะเริ่มตรวจเช็คลูกแทบทุกเรื่องทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
เริ่มไม่ดี เพราะไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัว

4. เมื่อลูกมีแฟน พ่อแม่ควรคุยหรือทำตัวอย่างไร

พ่อแม่ควรยอมรับ และทำตัวเปิดกว้าง พ่อแม่มักกังวลว่าเมื่อลูกมีแฟน
และมักจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งควรจะแยกแยะว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
โดยพ่อแม่ควรจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องการมีแฟน และการมีเพศสัมพันธ์
ว่าควรหรือไม่ เหมาะสมหรือเปล่า
เพราะการมีแฟนอาจจะทำให้ลูกมีกำลังใจ มีความสุขในแบบชีวิตวัยรุ่น
พ่อแม่ควรเป็นผู้ฟังเยอะๆ

อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี