News

กลุ่มพ่อแม่เด็กออทิสติก ค้านถอดยาแก้ปัญหา ภาวะไม่นิ่ง-ชักออกบัญชี

โดย ไทยโพสต์ 17 ตุลาคม 2560

 

สมาคมพ่อแม่เด็กเป็นออทิสติกบุก สธ.ค้านการถอดยารักษาเด็กออทิสติกชนิดน้ำออกจากบัญชียาหลักและให้หันมาใช้ชนิดเม็ดที่ผลิตได้เองในไทย ชี้ยาสามัญที่ผลิตจาก อภ.ทำเด็กไม่นิ่ง ชักเกร็ง เสียชีวิตได้ ลั่นหากยังยืนยันจะถอดจะมาการรวมตัวเครือข่ายผู้ปกครองอีก

วันที่ 16 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีและปลัด สธ. ไม่ให้มีการถอดยารักษาภาวะเด็กออทิสติกอยู่ไม่นิ่งชนิดน้ำออกจากบัญชียาหลัก และจะใช้ยาชนิดเม็ดที่ผลิตจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) แทน ซึ่งยาดังกล่าวจะช่วยให้เด็กอยู่นิ่ง คลายเครียด และก็นอนหลับ โดยจะมีการให้ก่อนนอน หลังจากทราบว่าจะมีการนำเรื่องเข้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ ย้วยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้างานบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ

 

โดยนางกิจจาพร ชื่นบุญ กรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) กล่าวว่า ทราบเรื่องมาประมาณ 1 อาทิตย์ว่าจะมีการถอดยาดังกล่าวออกจากบัญชียาหลัก โดยจะมีการนำเรื่องเข้า ครม.ในอาทิตย์หน้า ซึ่งเมื่อ 4 ปีก่อนก็เคยจะมีการถอด แต่ทางเครือข่ายก็ได้ร้องเรียนถึงผลกระทบต่างๆ จึงไม่ได้ถอด แต่ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการขึ้นทะเบียนยาหลักแห่งชาติ แต่ไม่ได้ขึ้นในทะเบียนยาหลักของบางโรงพยาบาล ทำให้บาง รพ.ต้องจ่ายยาสามัญให้แก่เด็กโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถให้ยาออริจินอลได้

“เราจะไม่เรียกร้องเลยหากการใช้ยาสามัญไม่เกิดผลกระทบต่อเด็ก ซึ่งจากการที่มีการจ่ายยาสามัญและยาออริจินอลแก่เด็กในกรณีที่เด็กมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง จากดุลพินิจของแพทย์ พบว่าเด็กที่มีการให้ยาสามัญบางคนมีพฤติกรรมไม่นิ่งขึ้น ต้องให้ยาหลายครั้ง มีพฤติกรรมความรุนแรง หรือบางคนมีอาการชักเกร็ง ลิ้นแข็ง และเสียชีวิต ดังนั้นไม่ได้คัดค้านว่าจะมีการใช้ยาสามัญในการรักษา แต่อยากให้ใช้ในลักษณะควบคู่กันไป เพราะเด็กบางคนก็ไม่มีอาการ แต่ในเด็กที่มีอาการก็อยากให้มีการใช้ยาน้ำแบบออริจินอลที่มีการนำข้าจากต่างประเทศ” นางกิจจาพรกล่าว และว่า ซึ่งในวันนี้หลังจากที่ร้องเรียนต่อท่าน รมว.สธ. ก็จะเดินทางไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์ดำรงธรรมต่อไป แต่หากยังมีการยืนยันว่าจะถอด ก็จะมีการรวมตัวกันของผู้ปกครองเด็กออทิสติกเข้ามาร้องเรียนอีกครั้ง ซึ่งจะรวมตัวกันมาเฉพาะในกรุงเทพฯ ส่วนในภูมิภาคก็จะให้เครือข่ายทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาออริจินอลจะมีราคาแพงกว่ายาสามัญ ราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณ 2 พันบาท และการใช้ขึ้นอยู่กับระดับอาการของเด็กและนำหนักของเด็ก โดย 1 ขวดจะใช้ได้เร็วสุด 1 อาทิตย์ และช้าสุดคือ 4 อาทิตย์ ในขณะที่ยาสามัญที่ผลิตได้เอง มีราคาไม่สูงมากนัก แต่อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาต่อเด็กออทิสติกซึ่งมีทั่วประเทศประมาณ 4-5 แสนคนด้วย.