News

"สมเด็จพระวันรัต" แนะปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่วัยเด็ก


โดย หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที 31 มกราคม 2561

สมเด็จพระวันรัต บรรยายธรรมแก่คณะกรรมการ กอปศ.แนะโรงเรียนสอนคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก ย้ำทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกอปศ. ว่า กอปศ.ได้นิมนต์ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ วรวิหาร มาบรรยายธรรม โดยสมเด็จพระวันรัตเน้นย้ำ ให้เห็นความสำคัญของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์ให้ “โรงเรียนเป็นของเรา ไม่ใช่ของเขาจะได้ใส่ใจดูแลลูกหลานของเรา” ซึ่ง “เรา” นี้หมายถึงครอบครัว พ่อแม่ ชุมชน สังคม เป็นคำแนะนำที่ชัดเจนตรงกันที่เราต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม อีกประเด็น การศึกษามีคุณจริงแต่มีโทษมาก คือคนที่ทำผิดได้ละเอียดละออ เป็นคนที่มีความรู้มาก คนที่ความรู้น้องจะทำความผิดได้ตื้นๆ ทำให้เห็นความสำคัญว่าทำไมการศึกษาถึงต้องส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

 

นอกจากนี้ สมเด็จพระวันรัต ได้แนะนำด้วยว่า คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม แต่จริยธรรมเป็นรูปธรรม ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดคุณธรรม ต้องจับที่เรื่องจริยธรรมคือการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติ ทำทุกอย่างอยู่ในปกติ ตามหลักศีล 5 โดยต้องส่งเสริมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆปลูกฝัง ทำบ่อยๆจะเคยชิน โดยสอนให้เด็กใช้สติ ปัญญา ขณะเดียวกัน ยังเน้นย้ำไม่ให้สอนเฉพาะพระพุทธศาสนาเพราะจะทำให้เกิดกำแพงกั้น ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ดังนั้นจึงควรเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญ