News

เที่ยวปีใหม่จบเตรียมรับมือ โรคใกล้ตัวดุสุดที่ต้องระวัง!


โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที 3 มกราคม 2561

ปีใหม่นี้อย่าเที่ยวกันเพลิน จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ เพราะในปี 61 ต้องเตรียมรับมือ 7 โรคติดต่อใกล้ตัว ส่วนโรคใดดุสุดต้องระวัง!!

หลังจากจบฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ ของแถมที่ได้ติดไม้ติดมือกันมา...เห็นจะเป็น “โรคทรัพย์จาง” ซึ่งหลายคนอาจเที่ยวเพลินไปสักนิดสักหน่อย หลังปีใหม่ก็ต้องเมคมันนี่กันต่อไป แต่ที่ต้องระวังคือ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมไปถึง “โรคภัยที่ทำลายสุขภาพ” ในปี 61 ซึ่งต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด รู้กันหรือไม่ว่า...มีมากถึง 7 โรคติดต่อที่สำคัญ

 

ไล่เรียงจาก “ไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก-ตาแดง-อาหารเป็นพิษ-ไข้ฉี่หนู-โรคเมลิออยโดสิส” โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่เหล่ากูรูแพทย์คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 2.2 แสนราย และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กทม. และปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดขนาดใหญ่ และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง

 

“โรคไข้เลือดออก” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 50,033 ราย เสียชีวิต 59 ราย โดยตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นมา พบโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องจนถึงเดือนก.ย. ซึ่งในปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วยตลอดทั้งปี 50,000 ราย โดยจะพบผู้ป่วย 4,500-9,000 ราย/เดือน ส่วนพื้นที่เสี่ยงวิเคราะห์จากพื้นที่ระบาดซ้ำซาก 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยง 35 จังหวัดทั่วประเทศ

“โรคไข้หวัดใหญ่” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 189,870 ราย เสียชีวิต 54 ราย ซึ่งในปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 2.2 แสนราย โดยจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) ประมาณ 13,000-48,000 ราย/เดือน ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงมี 23 จังหวัด ได้แก่ กทม.และปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง

 

“โรคมือ เท้า ปาก” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 68,084 ราย เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งในปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 94,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. อาจมีผู้ป่วย 8,000-23,000 ราย/เดือน ซึ่งโรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพอง และอุจจาระของผู้ป่วย ส่วนวิธีป้องกันคือรักษาความสะอาดร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

“โรคตาแดง” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 105,415 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งในปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 146,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. อาจมีผู้ป่วย 8,000-35,000 ราย/เดือน โรคนี้ติดต่อกันง่ายจากการสัมผัสกับน้ำตา หรือใช้สิ่งของร่วมกัน หลังติดเชื้อ 1-2 วัน จะระคายเคืองและปวดตา น้ำตาไหล แสบตาเวลาถูกแสง มีขี้ตามากกว่าปกติ ใครที่เป็นโรคนี้ขอให้ใช้กระดาษทิชชูเช็ดขี้ตา ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

“โรคอาหารเป็นพิษ” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 101,000 ราย เสียชีวิต 3 ราย (จากจ.มหาสารคามทุกราย) ซึ่งในปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วย 100,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. อาจมีผู้ป่วย 9,000-11,000 ราย/เดือน จึงควรทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้

 

“โรคไข้ฉี่หนู” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 3,257 ราย เสียชีวิต 59 ราย ซึ่งภาคใต้มีจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนพ.ย.59-ม.ค.60 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนมิ.ย.ก.ย. โดยปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 5,000 ราย ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนที่ชื้นแฉะ หากมีบาดแผลที่เท้าหรือที่บริเวณขา ขอให้ใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุที่กันน้ำได้ ห่อหุ้มขาและเท้าเพื่อป้องกันน้ำเปียกแผล

“โรคเมลิออยโดสิส” ข้อมูลในปี 60 พบผู้ป่วย 3,140 ราย เสียชีวิต 68 ราย โดยจะระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ซึ่งในปี 61 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 ราย โดยในช่วงฤดูฝนอาจมีผู้ป่วยประมาณ 200-300 ราย/เดือน โรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าทางบาดแผล การสำลักหรือกลืนน้ำ หรือหายใจเอาละอองฝุ่นของดินที่มีเชื้อปนเปื้อน

สำหรับการพยากรณ์โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และที่สำคัญ 2.การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในเดือนม.ค.-เม.ย.ของทุกปี เป็นช่วงอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำและมีหมอกควันหนา ทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ ซึ่งในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.61 จะมีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 56,000-90,000 ราย สถานการณ์อาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้

ทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ 7 โรคและ 2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2561 โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 2.2 แสนราย