News

องค์การอนามัยโลกเตรียมรับรอง "ติดเกม" เป็นอาการป่วย


โดย ผู้จัดการ วันที่ 26 ธันวาคม 2560

องค์การอนามัยโลก (WHO) เตรียมประกาศรับรองให้พฤติกรรม "ติดเกม" เป็นอาการป่วยประเภทหนึ่ง โดยจะตีพิมพ์ลงเอกสารฉบับล่าสุดในปี 2018

 

ทางองค์การจะปรับปรุงมาตรฐานวิธีจำแนกโรคสำหรับนานาชาติ ICD-11 โดยรวมเอาอาการติดเกมเข้าไปด้วย ถือเป็นการอัพเดตใหญ่จากฉบับก่อนหน้า ICD-10 ซึ่งใช้กันมานานตั้งแต่ปี 1992 และผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมาหลายครั้ง

คำนิยามของอาการติดเกมจะจัดอยู่ในหมวดปัญหาความผิดปกติทางจิตใจ พฤติกรรม การพัฒนาระบบประสาท การควบคุมแรงกระตุ้น ถือเป็นพฤติกรรมเสพติดรวมอยู่กับการพนัน โดยขณะนี้เอกสารยังอยู่ในขั้นเบต้าเพิ่งร่างออกมาคร่าวๆ

WHO ชี้ว่าการติดเกมจะหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมการเล่นวีดีโอเกมดิจิตอลไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยมีปัญหาการควบคุมตนเองอย่างเช่นความบ่อยในการเล่น ระยะเวลาต่อครั้ง หรือไม่สามารถเลิกได้ ให้ความสำคัญกับเกมเกินกว่ากิจกรรมประจำวันหรือสิ่งอื่นในชีวิต รวมถึงการเล่นต่อเนื่องโดยไม่สนใจผลกระทบทางลบที่จะตามมา สร้างความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว สังคม การศึกษา อาชีพ หรือการทำงานอื่น

รูปแบบพฤติกรรมการติดเกมอาจเกิดแบบต่อเนื่องยาวนานหรือเกิดเป็นพักๆ วนซ้ำ โดยต้องมีความชัดเจนภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนจึงจะนำมาวินิจฉัย หรืออาจลดช่วงเวลาให้สั้นลงหากเงื่อนไขครบและมีอาการให้เห็นชัด