News

เตือน!!เล่นมือถือก่อนนอน เสี่ยงเบาหวาน

โดย หนังสือพิมพผู้จัดการ ออนไลน์ ฉบับวันที 19 เมษายน 2560

แพทย์หญิงพรรณพิมล,เล่นมือถือก่อนนอน,เสี่ยงสุขภาพไม่ดี,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง

 

โฆษกสธ. เตือนเล่นมือถือก่อนนอน ทำให้นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ เสี่ยงเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แนะงดใช้มือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 - พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน กลายเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบทำ ทั้งนี้ หน้าจอโทรศัพท์มีแสงสีฟ้า หรือblue lightที่ส่งผลกระทบในการผลิตสารเมลาโทนิน (Melatonin)ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการหลับและการตื่น

 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ดังนั้นการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนมากกว่า 2 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิทได้ เนื่องจากการได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนจะทำให้สมองคิดว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวัน ทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสายตาอีกด้วย

 

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า สิ่งที่อาจตามมาหลังจากนอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ คือ ร่างกายอ่อนล้าในตอนกลางวัน ระบบความจำมีปัญหา ทำให้เรียนหรือทำงานขาดประสิทธิภาพ

"และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นด้วย เช่น การวูบหลับในขณะใช้รถใช้ถนน หรือใช้เครื่องจักรนอกจากนี้ยังทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานไม่เต็มที่ อาจเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเกิดภาวะอ้วนตามมารวมถึงเสี่ยงในการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อช่วยในการนอนหลับอีกด้วย" แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

 

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีควรงดเล่นมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย1ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้ปรับการทำงานของดวงตาเข้าสู่การพักผ่อน หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานมือถือควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้า เช่น แผ่นกรองแสงถนอมสายตาจากแสงสีฟ้า หรือแอพพลิเคชั่นNight Shiftที่ช่วยตัดแสงสีฟ้า เป็นต้นเพื่อถนอมสายตาและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น