News

3 วิธีเติมความสุข ความชุ่มชื่นใจ ต้อนรับวันครอบครัว

โดย หนังสือพิมพผู้จัดการ ออนไลน์ ฉบับวันที 17 เมษายน 2560

กรมสุขภาพจิตแนะ 3 วิธีเติมความสุข ความชุ่มชื่นใจแก่กันในครอบครัว ต้อนรับวันครอบครัว 14 เม.ย. ย้ำพูดด้วยความรัก รับฟังด้วยความเข้าใจ และสัมผัสกายด้วยการกอด

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 14 เม.ย. ของทุกปีถือเป็นวันครอบครัว ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เร่งดำเนินนโยบายสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวไทย ซึ่งข้อมูลล่าสุด ปี 2560 กระทรวงมหาไทย รายงานประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 25.7 ล้านครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตดี อบอุ่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง เน้นให้เกิดการสื่อสารที่ดี เติมความชุ่มชื่นใจให้กันและกันด้วยการพูด ฟัง และสัมผัส ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความหวังดี สร้างสายใยที่แข็งแรง เหนี่ยวรั้งสมาชิกในครอบครัว ให้ห่างไกลจากปัญหาต่างๆ

 

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มักเกิดจากการสื่อสารทั้งทางกายและวาจา ที่ไม่เหมาะสมระหว่างกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ดังนั้น ในโอกาสวันแห่งครอบครัว ปีนี้ จึงขอเชิญชวนทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารในครอบครัว ด้วย 3 วิธีง่ายๆ คือ 1. พูดด้วยความรัก สำหรับคำพูด 10 คำ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า สามารถสร้างความชุ่มชื่นใจในครอบครัวได้ดี ได้แก่ (1) เหนื่อยไหม (2) รักนะ (3) มีอะไรให้ช่วยไหม (4) คำชมเชย เช่น ภูมิใจ, ดี, เยี่ยม, สุดยอด (5) ไม่เป็นไร (6) สู้ๆนะ (7) ทำได้อยู่แล้ว (8) คิดถึงนะ (9) ขอบคุณนะ และ (10) ขอโทษนะ

 

2. รับฟังด้วยความเข้าใจ พยายาม​อย่า​พูด​แทรก​หรือ​เถียง แต่ให้ใช้​คำ​ถาม เพราะการ​ถาม​คำ​ถาม​จะ​ช่วย​ให้เข้าใจ​เรื่อง​ที่​สมาชิกในครอบครัว​กำลัง​พูด​มาก​ขึ้น พยายาม​เข้าใจ​ความ​หมาย​ที่​แฝง​อยู่​ใน​คำ​พูด ด้วยการ​สังเกต​สี​หน้า​ท่า​ทาง รวม​ทั้ง​สายตา​และ​น้ำ​เสียง​ของ​คนพูด เพราะบางทีสิ่งที่พูดออกมา อาจไม่ใช่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆภายใน​ อาจพูดด้วยความน้อยใจ หรือประชดประชัน หรือมีบางอย่างที่อาจ​ไม่​ได้​พูด​ออก​มา​ตรง ๆ

และ 3. สัมผัสกายด้วยการกอด ถือเป็นของขวัญชิ้นเยี่ยม เป็นยาวิเศษ แสดงถึงความรัก ความห่วงใยต่อกันมากกว่าคำพูดใดๆ นอกจากนี้ การกอดยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดัน และทำให้นอนหลับสนิท ช่วยให้มีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่าได้ด้วย