News

วัยรุ่นเมาแล้วขับเจ็บตายช่วงสงกรานต์ลดลง 15%

โดย หนังสือพิมพผู้จัดการ ออนไลน์ ฉบับวันที 17 เมษายน 2560

กรมควบคุมโรค เผย 5 วันสงกรานต์ วัยโจ๋ดื่มแล้วขับเจ็บตายรวม 1,281 ราย ลดลงจากปีก่อน 15% ส่วนผลเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ 1,578 ราย ทราบผลแล้ว 301 ราย เกินกฎหมายกำหนด 161 ราย เป็นวัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปี 15 ราย

 

วันนี้ (16 เม.ย.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์เเละสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 เม.ย. 2561 รายงานสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 1,281 ราย ซึ่งลดลงร้อยละ 15.55 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 1,517 ราย

และจากการเจาะเลือดส่งตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต พบว่า มีผู้ขับขี่ถูกเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจแอลกอฮอล์ 1,578 ราย ที่ทราบผลตรวจแล้ว 301 ราย เกินกฎหมายกำหนด 161 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ขับขี่ที่เจาะเลือดส่งตรวจทั้งหมด 304 ราย ทราบผลแล้ว 98 ราย มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กฏหมายกำหนด 15 ราย

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้กำชับไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศเเละเขตเมือง ให้เฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม การขายให้กับเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี และในช่วงเวลาห้ามขายอย่างเข้มข้น รวมถึงรวมทำงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บเเละสกัดกั้น หวังลดการบาดเจ็บเเละเสียชีวิตได้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422